سه شنبه 2 مرداد 1403
ASR BAZAFARINI
نسخه آزمایشی
ریه‌ های شهر قم در معرض نابودی
در گذشته‌ ای نه چندان دور شهر قم و اطراف آن مملو از باغات انار بود؛ اما امروز دیگر باغ‌ها جای خود را به آپارتمان و برج داده‌اند. اندک باغات باقیمانده در برخی نقاط شهر مقدس قم نیز به دلیل عدم تأمین آب مورد نیاز در آستانه نابودی قرار دارد ...