سه شنبه 2 مرداد 1403
ASR BAZAFARINI
نسخه آزمایشی
سرپل ذهاب یکسال پس از زلزله
عصر بازآفرینی: مناطق زلزله‌ زده کرمانشاه درست ۳۶۵ روز پس از یک شب وحشتناک است. در میان کانکس‌ها، چادرها و خانه‌های نیمه تمام، در کنام تمام لبخندها و اشک ها، زندگی هنوز جاری است. زندگی در کانکس در روستاها نیز وجود دارد، اما تعدادشان بسیار کمتر از مناطق شهری است، چرا که بسیاری از روستایی ها یا در منازل اقوام دیگرشان مستقر شده یا خانه خود را تحویل گرفته اند، اما همچنان می توان کانکس های زلزله زدگان را در نقاط مختلف روستایی هم دید.